EMDR-behandeling

Heb jij een nare gebeurtenis meegemaakt en daar nu nog last van? Wil je door de bomen het bos weer zien? Met een EMDR-behandeling kan de herinnering uit de knoop gehaald worden en de emotionele lading verminderen. Neem contact met mij op als je wilt weten of ik je kan helpen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor als je één of meerdere nare gebeurtenissen hebben meegemaakt en vastloopt in de verwerking ervan. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn zoals een verkeersongeval, verlies van een dierbare of een geweldsmisdrijf, maar ook ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven, zoals pesten, een fobie of gebeurtenissen in je jeugd.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Vaak verwerk je deze ervaringen op eigen kracht maar je kunt ook klachten ontwikkelen. De ervaringen met toepassing van EMDR hebben de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische klachten te behandelen. 

Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

De belangrijkste insteek bij EMDR is te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkt EMDR?

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Shapiro. In de jaren daarna werd het verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve methode. De behandeling bestaat uit een aantal vast omschreven protocollen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Uit de resultaten blijkt dat goed op EMDR wordt gereageerd.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?

In een zorgvuldige intake wordt eerst aandacht besteedt aan de oorzaak en achtergronden van je klachten. Er wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder je persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. Hieruit blijkt of een EMDR-behandeling de juiste aanpak is.

Tijdens een sessie zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulatie. Meestal is dat met de hand of een stick die ongeveer 30 centimeter voor je ogen heen en weer beweegt. Na elke set wordt er even rust genomen en vraag ik je wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke reacties. De aangeboden sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-behandeling kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is goed maar kan soms een beetje het idee geven de regie even kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Het is vaak een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Je kunt sowieso altijd tussen verschillende afspraken in ook bij mij terecht als je vragen hebt of iets wilt bespreken. EMDR werkt vaak snel, maar is ook intensief.

Is EMDR-behandeling altijd mogelijk?

Ondanks het feit dat ik een goede opleiding heb gevolgd om EMDR veilig en vertrouwd te kunnen geven zijn er een aantal situaties waarbij ik je niet kan helpen en zal doorverwijzen naar je huisarts of een specifieke specialist. Dit is het geval als:

Bovenstaande situaties zijn niet onbehandelbaar, maar vergen een specifieke specialist met mogelijkheden in aanvullende therapie en uitgebreidere zorg.