Teamtrainingen

Prettig samenwerken in je team is voor veel mensen belangrijk. Als team wil je de samenwerking goed houden of verder uitbouwen. Elkaar goed begrijpen en duidelijkheid hebben in verwachtingspatronen draagt bij aan met plezier werken. Autonoom kunnen werken, je competenties in kunnen zetten en betrokkenheid in het team ervaren zijn belangrijke pijlers. Voor elkaar dingen over hebben en voor mooie resultaten gaan, geeft voldoening maar heeft wel goede afspraken nodig. In een teamtraining pakken we samen de uitdaging op om tot een plan te komen waar je je als teamlid goed bij voelt. 

De volgende teamtrainingen zijn mogelijk. Hier worden ze kort verder uitgediept.
Wil je meer weten neem dan even contact op. Combinaties van trainingen of een andere insteek is altijd mogelijk.

Trainingsaanbod

DISC Kleurenmodel

Een DISC kleuren training is o.a. geschikt voor teams die elkaar wat beter willen leren kennen en begrijpen en de samenwerking willen vergroten. Je leert hoe de verschillen in gedrag en communicatie gebruikt kunnen worden in het voordeel van het team. Een kleurentraining wordt vaak als teamdag ingezet, omdat het heel leuk is om samen met elkaar te doen. Met creatieve en leuke oefeningen ga je ervaren wat de kleuren rood, geel, groen en blauw nu inhouden. Welke communicatiestijl en voorkeuren heb jij en wat betekent dat dan? Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten en mogelijke valkuilen en voorkeuren van de anderen. Je leert hoe je de stijl van een ander kunt ontdekken en welke communicatie je in welke situatie handig kunt gebruiken.

Voorafgaand aan de training vul je een analyse in. Je ontvangt daarvan een uitgebreide rapportage die op een prettige manier inzicht geeft in hoe jouw eigen stijl werkt. Je leert veel over jezelf, maar ook over je teamleden. Begrip voor elkaar en elkaars denkwijze volgt.
Het is mogelijk een totaalrapportage van het hele team te ontvangen.

Het resultaat van de DISC kleurensessie:

 • Je weet wat jouw voorkeursgedrag en voorkeurscommunicatie is en die van de andere teamleden
 • Je weet hoe je met de verschillende kleur voorkeuren kunt omgaan
 • Je weet hoe je onder druk reageert
 • Je kent jouw kwaliteiten en weet hoe je minder ontwikkelde stijlen kunt inzetten
 • De samenwerking in het team is door begrip voor elkaars verschillen vergroot.
 

Ervaringen DISC training

Samen naar een optimaal team

In de training “Optimaal samenwerken” wordt gestart met kijken wat er goed gaat, het is fijn daar eens bij stil te staan. Succes is iets om met regelmaat te vieren. Daarna volgt wat jullie willen verbeteren en waar jullie vanaf willen. Afspraken en doelen worden met elkaar uitgewerkt. Jullie gaan dus letterlijk weg met wie doet wat, per wanneer. Met elkaar kijken jullie naar waarin jullie willen excelleren en wat goed bewaakt moet worden.

Optimaal vergaderen

Herken je in jullie vergaderingen het volgende? Het duurt lang, er wordt moeizaam tot besluiten gekomen en er wordt lang gesproken over details. Ervaren jullie de vergaderingen zo langzamerhand als een noodzakelijk kwaad en is het niet bepaald iets waar je werkplezier door krijgt? Dan is het een juiste keuze om hier iets aan te veranderen. Een inefficiënte overlegstructuur kan een team (nog los van de sfeer) lamleggen, terwijl de kosten van al het gepraat ook nog eens stevig oplopen. Sfeer, snelheid en structuur zijn belangrijk. Optimaal vergaderen levert jullie als team tijdwinst, en heldere afspraken op. Voortaan zijn vergaderingen effectief.

Ervaringen Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken

De waan van de dag maakt dat je vaak ad hoc je werkzaamheden onderbreekt en aan de slag gaat met wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Focus houden op doelen en resultaten bereiken is daardoor niet altijd makkelijk. Met resultaatgericht (samen) werken is het uitgangspunt dat iedereen in staat is goede afspraken te maken.

Waarom is er Resultaatgericht werken? Wat is het voordeel voor jou en voor het team? Je weet na de training binnen welke kaders van de organisatie je jouw afspraken kunt maken met je leidinggevende. Je kunt je kwaliteiten en talenten goed inzetten en het gesprek over jouw resultaten goed voeren. Je maakt je afspraken duidelijk door ze SMART te formuleren. Helder is wie waarvoor verantwoording neemt en hoe je zorgt voor opvolging van realistische afspraken. Exacte invulling is afhankelijk van hoe jullie organisatie resultaatgericht werken inzet. Worden er bv. teamresultaten en/of persoonlijke resultaten afgesproken met elkaar?

Omgaan met werkdruk en stress

 Het doel van deze training is het voorkomen van te hoge werkdruk en/of stress of het normaliseren ervan als het al aanwezig is. Stress heeft immers veel gevolgen voor jouzelf en je omgeving, maar ook voor de organisatie als je uitvalt. In de training wordt ingespeeld op het vinden van een manier die past bij jou als deelnemer om zelf een effectieve houding en bijpassend gedrag te kiezen.  We vinden uit hoe je in de toekomst goed met werkdruk en/of stress kunt omgaan. Helemaal zonder stress zul je nooit zijn en dat hoeft ook niet. Een beperkte mate van stress is goed om te kunnen presteren, maar handelbaar moet het natuurlijk wel blijven. 

Onderwerpen in Omgaan met werkdruk en stress:

 • Herkennen van jouw eigen kenmerken van druk/stress 
 • Het verschil tussen positieve stress en negatieve stress
 • Stressleveltest (inzicht in huidige status van je stress)
 • Focus houden en clustering van taken
 • Cognitieve distributie
 • Emotionele loopings onder controle houden
 • Grenzen weten, aangeven en bewaken 
 • Feedback aan jezelf inbouwen