Trainingen in optimaal samenwerken

Prettig samenwerken in een team is voor veel mensen een must. Als team wil je de samenwerking goed houden of verder uitbouwen. Elkaar goed begrijpen en duidelijkheid hebben in verwachtingspatronen draagt bij aan met plezier werken. Autonoom kunnen werken, je competenties in kunnen zetten en betrokkenheid in het team ervaren zijn belangrijke pijlers. Voor elkaar dingen over hebben en voor mooie resultaten gaan, geeft voldoening maar heeft wel goede afspraken nodig. In een samenwerkingstraining pakken we samen de uitdaging op om tot een plan te komen waar je je als teamlid goed bij voelt. 

De volgende samenwerkingstrainingen zijn mogelijk. Hier worden ze kort verder uitgediept. Wil je meer weten neem dan even contact op. Combinaties van trainingen of een andere insteek is altijd mogelijk.

Ervaringen met 4changes

Trainingsaanbod

Training Optimaal samenwerken en doelen bereiken

In de training “Optimaal samenwerken” gaan jullie starten met kijken wat er goed gaat. Het is fijn daar sowieso eens bij stil te staan. Succes is iets om met regelmaat te vieren. Daarna volgt wat jullie willen verbeteren en waar jullie vanaf willen. Afspraken en doelen worden met elkaar uitgewerkt. Jullie gaan dus letterlijk weg met wie doet wat, per wanneer. Met elkaar kijken jullie naar waarin jullie willen excelleren en wat goed bewaakt moet worden.Wil je graag een keer vrijblijvend sparren om te kijken wat de training voor je team kan betekenen? Bel, mail of plan direct een adviesgesprek in.

Training Optimaal vergaderen

Herken je in jullie vergaderingen het volgende? Het duurt lang, er wordt moeizaam tot besluiten gekomen en er wordt lang gesproken over details. Ervaren jullie de vergaderingen zo langzamerhand als een noodzakelijk kwaad? Dan is het een juiste keuze om hier iets aan te veranderen. Een inefficiënte overlegstructuur kan een team (nog los van de sfeer) lamleggen, terwijl de kosten van al het gepraat ook nog eens stevig oplopen. Sfeer, snelheid en structuur zijn belangrijk. Optimaal vergaderen levert jullie als team tijdwinst, en heldere afspraken op. Voortaan zijn vergaderingen effectief.

Training Resultaatgericht werken

De waan van de dag maakt dat je vaak ad hoc je werkzaamheden onderbreekt en aan de slag gaat met wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Focus houden op doelen en resultaten bereiken is daardoor niet altijd makkelijk. Met resultaatgericht (samen) werken is het uitgangspunt dat iedereen in staat is resultaat afspraken te kunnen maken.

Waarom is er Resultaatgericht werken? Wat is het voordeel voor jou en voor het team? Je weet na de training binnen welke kaders van de organisatie je jouw afspraken kunt maken met je leidinggevende. Je kunt je kwaliteiten en talenten goed inzetten en het gesprek over jouw resultaat afspraken goed voeren. Je maakt je afspraken duidelijk door ze SMART te formuleren. Helder is voor jullie wie waarvoor verantwoording neemt en hoe je zorgt voor opvolging van realistische afspraken. Exacte invulling in de training is afhankelijk van hoe jullie organisatie resultaatgericht werken inzet. Worden er bv. teamresultaten en/of persoonlijke resultaten afgesproken met elkaar?

Ervaringen resultaat gericht werken

Hybride werken zonder kopzorgen

De laatste tijd zijn er nogal wat veranderingen op ons af gekomen.Veel mensen werken tegenwoordig thuis, anderen zijn weer veel liever op kantoor. In een team kan dit bij de teamleden wel eens tot onduidelijkheden leiden. Je wilt met elkaar de verbinding bewaken en de fijne sfeer, en je wilt natuurlijk ook goede resultaten blijven behalen en aan ontwikkelingen toekomen. De training “Hybride werken zonder kopzorgen” zorgt ervoor dat je goede afspraken met elkaar maakt, de connectie met elkaar blijft behouden en goed helder hebt met welke afspraken en verwachtingen gewerkt wordt.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Werk heeft het gebouw verlaten
  • Hoe het contact met elkaar en de saamhorigheid behouden
  • Waarvoor komen jullie in ieder geval samen
  • Hoe staat het met de kracht en kwetsbaarheid van het team
  • Hoe beweegt de tevredenheidsschaal
  • Welke afspraken maken en borgen voor de toekomst
  • Hoe omgaan met ontwikkelen en innoveren

Training Feedback geven

De één heeft er geen enkele moeite mee de ander wel. Iedereen kan goed feedback geven leren. De techniek is makkelijk te doen. Waar het om gaat is wat je eventueel tegenhoudt feedback te geven. Want alle technieken ten spijt, als je overtuigd bent dat jij het beter niet kan doen, dan doe je het niet. Als je denkt het juiste niet over te brengen of dat het de sfeer verziekt, dan werkt dat belemmerend voor je. In de training worden jullie uitgedaagd een positieve overtuiging te ontwikkelen over feedback geven. Je kunt na de training onderling goed positief, opbouwend en kritische feedback geven zonder een ander daarmee te krenken of jezelf ongemakkelijk te voelen. Je leert ook de feedback te kunnen ontvangen en jezelf feedback te geven.

Training voor Zelforganiserende en Zelfsturende teams

In deze tijd komen zelforganiserende en zelfsturende teams steeds meer voor. De één omarmt het, de ander denkt er wel eens minder positief over. De gedachte achter zelfsturing is meer vrijheid in je werk ervaren en dus minder (onnodige) bemoeienis. Als team bepaal je met elkaar grotendeels de koers, De vrijheid hebben om samen dingen op te pakken en de verantwoordelijkheid nemen met elkaar, geeft veel ruimte voor ontwikkeling. Het vergt een goede samenwerking en communicatie en zeker ook met elkaar goede afspraken te maken. De samenwerking binnen jullie team en tussen andere teams is essentieel. In de training checken en bespreken jullie als teamleden hoe jullie uit de verf komen. Hoe gaat het met iedereen? Hoe profileert het team zich en komt iedereen tot zijn recht? De huidige communicatie en samenwerking wordt geëvalueerd en waar nodig pakken jullie op dit te verbeteren. 4changes is ruim ervaren in het werken met zelforganiserende- en zelfsturende teams.

Korte lijnen en oprechte verbinding

Er is altijd op een makkelijke manier persoonlijk contact mogelijk met mij. Als trainer/coach ben ik er vanaf het begin, er tussenin, voor de evaluatie en als dat nodig is ook verder na de training of coaching. 4changes staat voor kwaliteit en is gecertificeerd door de NOBCO en DISC. Vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en ik neem direct contact met je op.

Meer weten?
Neem contact met mij op!